košík: 0 €
košík: 0 €
preklad strong 115 cm
10,97,- € s Dph11,54,- € s Dph
preklad strong 145 cm
12,31,- € s Dph12,96,- € s Dph
preklad strong 175 cm
15,00,- € s Dph15,75,- € s Dph
preklad strong 205 cm
17,50,- € s Dph18,50,- € s Dph
preklad strong 245 cm
20,10,- € s Dph22,05,- € s Dph
preklad strong 275 cm
23,50,- € s Dph24,75,- € s Dph
preklad strong 305 cm
26,10,- € s Dph27,50,- € s Dph
preklad MDA 75 cm
6,41,- € s Dph6,75,- € s Dph
preklad MDA 100 cm
8,54,- € s Dph8,99,- € s Dph
preklad MDA 125 cm
10,67,- € s Dph11,23,- € s Dph
< 1 | 2 | 3
Prečo zvoliť preklady LEIER?

- preklady Leier majú vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti
- výborný pomer cena a kvalita,  priamo z výrobnej linky

Dodacie podmienky Leier:

1. Minimálne odberné množstvo nie je stanovené. Cena prekladov a ostatných výrobkov zn. Leier je fco. výrobný závod,
    to znamená, že k  cene výrobku sa pripočítava cena za dopravu.
 Orientačný cenník dopravy podľa pásiem.

2. Tehly a výrobky LEIER sú balené na vratných paletách s označením EUR alebo ČERVENÁ.
    EUR palety - brúsená tehla, tehla, betónová krytina, keramické preklady
    Červené palety - komínové systémy
    Palety sú zálohované a vratné 9 mesiacov od nákupu. Záloha za 1 paletu je 21,60 Eur s DPH. Výkupná cena za 1 paletu je 19,20 Eur s DPH.
    Palety vykupujeme po celom Slovensku za poplatok 89 Eur s DPH.
    Palety vykupujeme nepoškodené. Polámané, zhnité, odlámané časti dosiek, zablatené nevykupujeme.
    Podmienky uzávania EUR paliet

3.  Doprava LEIER prekladov objednaných s tehlami LEIER je zadarmo po celom Slovensku. Ako dokladka zaplneného kamióna tehlami na 90%.

4. Možný je aj osobný odber priamo z výrobne.

5. Záručné podmienky, zodpovednosť za chyby a reklamácie chýb výrobkov LEIER:
    Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov LEIER a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným príp. občianskym zákonníkom.
    Reklamáciu na chyby výrobkov LEIER, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to
    ešte pred  zapracovaním do stavby. Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne
    zistiť stav reklamovaných výrobkov .
    Kvalita výrobkov LEIER je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode
    V prípade vzniku reklamácie,reklamáciu zdokumentuje kupujúci, zasle fotodokumentáciu predávajúcemu
    a ten to ďalej pošle výrobcovi, ktorý sa dohodne s kupujúcim na spôsobe riešenia reklamácie.
    Reklamačné nároky budú riešené podĺa dohody so zákazníkom nasledovne: :
    - náhradnou dodávkou,
    - poskytnutím zľavy,
    - dobropisom.