... ďalší dôvod prečo stavaťonline stavebniny
Informácie 0902 141 155
obsah košíka(0)
Späť
Pri nízkoenergetických stavbách je optimálnym variantom stavebný systém DURISOL, ktorý je od januára 2010 súčasťou nadnárodnej skupiny LEIER, zameranej na výrobu a predaj stavebných materiálov s pôsobnosťou v strednej Európe. Jeho výnimočné vlastnosti vyplývajú z jeho zloženia. Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty.
 
Budovy z Durisolu sa dajú stavať veľmi rýchlo. Pri stavbách s jednoduchými pôdorysnými tvarmi možno za deň zhotoviť jedno celé podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho, pričom výplňový betón ich dômyselne previaže a zároveň zaručí výbornú statiku celej konštrukcie. Ani pri viacpodlažných stavbách nie je potrebný skelet, čo stavebníkovi výrazne zlacňuje stavbu. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou – polystyrénom Neopor – dosahujú hodnotu tepelného odporu neomietnutého muriva R = 4,38 m2 . K/W. Keďže tvarovky Durisol sú nenasiakavé, zachovávajú si nemennú hodnotu tepelného odporu aj pri zvýšenej vlhkosti v okolí konštrukcie. Pórovitosť povrchu tvaroviek zaručuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón, okrem funkcie akumulácie tepla, zabezpečuje zároveň dobrú nepriezvučnosť stien z durisolových tvaroviek.  
 
 Kompletný sortiment ekologických tvaroviek Durisol zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky, z ktorých ľahko vyhotovíte ostenia, nárožia či preklady. Novinkou v sortimente durisolových tvaroviek sú akustické tvarovky s pridaním piesku, ktoré sú určené predovšetkým na medzibytové nosné a nenosné steny. Piesok zvyšuje celkovú objemovú hmotnosť tvaroviek, čím je zaručená ich vyššia nepriezvučnosť.
 
Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je schopnosť difúzie vodných pár. Táto vlastnosť zabezpečí optimálnu zdravú vnútornú klímu bez rizika vzniku plesní v konštrukcií steny. Durisolové tvarovky sa vyznačujú okrem spomínaných vlastností aj vysokou požiarnou odolnosťou, jednoduchou a rýchlou realizáciou a v neposlednom rade sú cenovo veľmi výhodné.
 
 
 
Výhody stavebného systému Durisol
 
PRÍRODNÝ: Optimálna klíma je zaručená vhodnou skladbou muriva Durisol z hľadiska difúzie vodnej pary. Drevo ako biologický stavebný materiál svojimi vlastnosťami zabezpečuje pre človeka prirodzené bývanie.
HREJIVÝ: Drevo, ktoré tvorí až 90 % objemu tvaroviek Durisol, zabezpečuje príjemné a najzdravšie bývanie. Mineralizáciou sa drevná štiepka zušľachťuje, čím Durisol získava odolnosť proti poveternostným vplyvom, soliam a vode. Cement spolu s minerálmi zaisťuje jeho nehorľavosť. Súčasťou obvodových tvaroviek je polystyrén s rôznou hrúbkou podľa jednotlivých typov, ktorý garantuje veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu.
VARIABILNÝ: Tvarovky Durisol umožňujú akúkoľvek variabilitu v projektovaní. V miestach, kde nevyhovuje modul 50, resp. 25 cm, sa dajú tvarovky prirezať priamo na stavbe na akékoľvek rozmery a tvary.
HOSPODÁRNY: Vzhľadom na minimálnu prácnosť a celý sortiment nadokenných, naddverových, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvaroviek je výstavba podstatne rýchlejšia ako pri klasických stavebných materiáloch
JEDNODUCHÝ: Stavanie so systémom Durisol si nevyžaduje vysoké nároky na stavebnú odbornosť. Tvarovky sa ukladajú nasucho štyri rady na seba. Nasleduje zalievanie výplňovým betónom, čo možno pri stavbách rodinných domov robiť ručne a pri väčších stavbách mechanizovane dopravným čerpadlom.
PRÍJEMNÝ: Pórovitosť materiálu a výplňový betón v tvarovkách Durisol tvoria najdokonalejšiu izoláciu proti hluku. Preto steny z Durisolu majú najvyššie hodnoty nepriezvučnosti.
 
 V súčasnosti ľudia pristupujú k otázke ekológie a ochrany životného prostredia s oveľa väčším dôrazom. Vzhľadom na takmer bezodpadovú technológiu pri výrobe štiepkocementových tvaroviek sa nezaťažuje životné prostredie. Štiepkové tvarovky prispievajú k ochrane životného prostredia, ktoré je základom zdravého bývania. Všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré znečisťujú životné prostredie, ako aj zvyšovanie hluku negatívne vplývajú na zdravie ľudí, preto je najlepší stavebný systém Durisol. Stavebný systém Durisol = zdravé a tiché bývanie.
Zatvoriť
Kontaktujte nás
Zatvoriť
Chyba
Ok
Zatvoriť
Obsah nákupného košíka - nákupný košík je prázdny.