košík: 0 €
košík: 0 €

Objektové zľavy

Naša spoločnosť poskytuje pri väčšom odbere stavebného materiálu objektové zľavy, ktoré závisia od množtva požadovaného materiálu, najčastejšie pri výstavbe viacerých rodinných domov, radovej zástavbe či výstavbe bytového domu alebo komplexu.

Objektové zľavy sú udeľované v spolupráci s výrobcami stavebných materiálov a sú viazané na konkrétnu stavbu, jej vlastníka (investora) a na určené časové obdobie, počas ktorého je zľava platná.

Výšku objektovej zľavy ovplyvňuje typ stavebného materiálu a jeho množstvo.

Objektová zľava je vždy pripočítaná k aktuálnej zľave na www.onlinestav.sk

K udeleniu objektovej zľavy je potrebné zaslať žiadosť na adresu info@onlinestav.sk  .

 

V žiadosti je potrebné uviesť množstvo materiálu a typ, miesto stavby, meno investora a tel.kontakt (pre prípad potreby konzultácie a pre overenie doručenia ponuky )

Následne obdržíte cenovú ponuku s cenami zníženými o súčet štandardnej zľavy a objektovej.