košík: 0 €
košík: 0 €

Prečo zvoliť tehly LEIER:

- tehly Leier majú vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti
- výborná akumulačná schopnosť, paropriepustnosť a pevnosť v tlaku
- múry z tehál Leier udržiavajú v zimnom aj letnom období vyrovnanú teplotu vnútri stavby
- priamo od výrobcu Leier Petrovany - nebrúsené a brúsené tehly Leiertherm a LeierPlan P+D - dodávka do 3 dní priamo na Vašu stavbu
- priamo od výrobcu Leier Devecser - brúsené tehly Leierplan s lepidlom alebo Leierfix s penou - dodávka do 5 dní priamo na Vašu stavbu
- výborný pomer cena a kvalita,  priamo z výrobnej linky


Prospekt Leiertherm a Leierplan

Dodacie podmienky Leier:

1. Tehly a výrobky LEIER sú predávané na ucelené palety.
    V prípade dodávky rozbalenej palety sa učtuje príplatok 20% z ceny tovaru. (neplatí pri prekladoch a stropnom systéme)

2. Minimálne odberné množstvo nie je stanovené. Cena tehál a ostatných výrobkov zn. Leier je fco. výrobný závod,
    to znamená, že k  cene výrobku sa pripočítava cena za dopravu.
   Cenník dopravy z výrobného závodu Petrovany.
Cenník dopravy z výrobného závodu Petrovan 2.
Cenník dopravy z výrobného závodu Petrovany 3.

AKCIA!! od 1.3.2021 doprava po celom Slovensku podla cennika dopravy pri objednávke kamiónoveho množstva tehál (90% objemu kamióna t.j. 20 paliet) a doťažení prekladmi alebo komínom!!
   
3. Palety je možné kombinovať v rámci sorfimentu výrobkov LEIER.
    Pri objednávke komínového systému dodávka možná od jednej palety.

4. Tehly a výrobky LEIER sú balené na vratných paletách s označením EUR alebo ČERVENÁ.
    EUR palety - brúsená tehla, tehla, betónová krytina, keramické preklady
    Červené palety - komínové systémy
    Palety sú zálohované a vratné 9 mesiacov od nákupu. Záloha za 1 paletu je 21,60 Eur s DPH. Výkupná cena za 1 paletu je 19,20 Eur s DPH.
   
Palety vykupujeme po celom Slovensku za poplatok 89 Eur s DPH.
    Palety vykupujeme nepoškodené. Polámané, zhnité, odlámané časti dosiek, zablatené nevykupujeme.
    Podmienky uzávania EUR paliet

5.  Vykládka tovaru autom s Hydraulickou rukou:
     K dodávke tehál a výrobkou LEIER je možné si objednať aj vykládku hydraulickou rukou.
     Doprava je účtovaná sumou 1,80 Eur s DPH/km. Vykládka je účtovaná cenou 4,50 EUR s DPH/pal.

6. Záručné podmienky, zodpovednosť za chyby a reklamácie chýb výrobkov LEIER:
    Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov LEIER a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným príp. občianskym zákonníkom.
    Reklamáciu na chyby výrobkov LEIER, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to
    ešte pred  zapracovaním do stavby. Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne
    zistiť stav reklamovaných výrobkov .
    Kvalita výrobkov LEIER je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode
    V prípade vzniku reklamácie,reklamáciu zdokumentuje kupujúci, zasle fotodokumentáciu predávajúcemu
    a ten to ďalej pošle výrobcovi, ktorý sa dohodne s kupujúcim na spôsobe riešenia reklamácie.
    Reklamačné nároky budú riešené podĺa dohody so zákazníkom nasledovne: :
    - náhradnou dodávkou,
    - poskytnutím zľavy,
    - dobropisom.
    Reklamačný poriadok
    Všeobecné obchodné podmienky